невигідний

1) (який не виправдовує матеріяльних / інших затрат), неприбутковий, безприбутковий, бездохідний, нерентабельний; збитковий, у[в]тратний (який завдає матеріяльних утрат); дефіцитний (який призводить до дефіциту — перевищення видатків над прибутками)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • невигідний — I невиг ідний а, е, розм. Те саме, що незручний. II нев игідний а, е. 1) Який не дає вигоди, прибутку кому небудь; втратний. 2) Який не йде на користь, не надає переваг кому , чому небудь; несприятливий …   Український тлумачний словник

  • невигідний — I [неиви/г іднией] м. (на) дному / д(‘)н ім, мн. д(‘)н і (збитковий) II [неивиег’і/днией] м. (на) дному / д(‘)н ім, мн. д(‘)н і (незручний) …   Орфоепічний словник української мови

  • невигідний — прикметник який не дає вигоди розм. невигідний прикметник незручний …   Орфографічний словник української мови

  • невигідність — I нев игідність ності, ж. Абстр. ім. до невигідний. II невиг ідність ності, ж., розм. Абстр. ім. до невигідний …   Український тлумачний словник

  • невигідно — I невиг ідно розм. 1) Присл. до невигідний. 2) у знач. присудк. сл. Незручно, неприємно. II нев игідно 1) Присл. до невигідний. 2) у знач. присудк. сл. Не дає вигоди, прибутку кому небудь. 3) у знач. присудк. с …   Український тлумачний словник

  • безхосенний — Безхосенний: безкорисний [9;37;47,V,X] безкорисний, безплідний, невигідний (від хосен – користь, прибуток) [8] безкорисний, даремний [II] безкорисний, невигідний [3] некорисний [48;22] …   Толковый украинский словарь

  • безприбутковий — а, е. Який не дає прибутку; невигідний. Безприбуткове господарство …   Український тлумачний словник

  • безхосенний — а, е, зах. Безкорисний, невигідний …   Український тлумачний словник

  • збитковий — а, е. Який завдає матеріальних втрат; невигідний; прот. прибутковий …   Український тлумачний словник

  • неекономічний — а, е. 1) Який існує, здійснюється поза економічних категорій. 2) Який не відрізняється економічністю; невигідний …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.